راهنمای سفارش طراحی وب سایت

1- بررسی نیازهای مشتری

بررسی مخاطبین سایت، بررسی بازار هدف با توجه به زمینه فعالیت و سلیقه کارفرما

2- انتخاب پکیج مناسب

انتخاب پکیج مناسب با توجه به نیاز و بودجه کارفرما،عقد قرارداد و شروع کار

3- انتخاب و ثبت دامنه

ثبت دامنه با پسوند مناسب و اختصاص فضای رایگان جهت میزبانی وب(هاست)

4- دریافت اطلاعات

دریافت کلیه اطلاعات متنی ، تصاویر، رنگ سازمانی(در صورت موجود)، جهت طراحی اختصاصی قالب وب سایت و ورود اطلاعات

5- طراحی گرافیکی سایت

طراحی اختصاصی و اعمال تغییرات با توجه به نظر کارفرما و تایید نهایی

6- برنامه نویسی سایت

برنامه نویسی، نصب و پیاده سازی طراحی گرافیکی، رفع مشکلات و نصب کلیه امکانات پکیج

7- ورود اطلاعات

ساخت صفحات، منوها، محصولات، تصاویر و ورود اطلاعات پایه به عنوان نمونه

8- تحویل نهایی

تحویل کامل پروژه، آموزش جهت مدیریت سایت و شروع پشتیبانی

مقالات پیشنهادی