نمونه کارها|یکتا ترجمه

عنــوان نمونه کار: طراحی سایت یکتا ترجمه
موضوع نمونه کار: طراحی سایت ترجمه
امکانات:
  • ماژول سفارش ترجمه
  • ماژول محاسبه هزینه
  • ماژول استخدام
  • اخبار و مقالات
  • ماژول پرسش و پاسخ
  • و ...
تاریخ اجرا : 95/5/19
آدرس وب سایت : http://www.yektatarjome.com
نوع گرافیک : قالب اختصاصی
زبان های سایت : فارسی
تکنولوژی استفاده شده : Yii FrameWork,HTML5, CSS3, PHP, MySQL ,Javascript ,jQuery , Twitter Bootstrap
یکتا ترجمه