تاسیس کنوانسیون ژنو سایبری

شرکت Symantec اعلام کرده که بدافزار WannaCry توسط یکی از گروه‌های هکری وابسته به دولت کره شمالی موسوم به لازاروس تولید و به کار گرفته شده است. گمانه‌زنی‌ها بر سر عامل اصلی WannaCry حائز اهمیت است چون کارشناسان با هشدار نسبت به خطرات اینگونه بدافزارها برای همه کشورهای جهان، خواهان تصویب کنوانسیونی همانند ژنو در مورد امور سایبری شده‌اند. مایکروسافت داشتن کنوانسیون ژنو سایبری را راهکاری برای دفاع از بیمارستان‌ها، مراکز خدمات شهری و شهروندان عادی، در برابر تهدیدات می‌داند اما در این حال برخی کارشناسان امنیت سایبری نگران آن هستند که کنوانسیونی که قرار است همانند کنوانسیون ژنو در مورد امور سایبری تشکیل شود به دستاویزی برای محکوم کردن رقبا بدل شود.